Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Socreat là một trong những tốt nhất Trung Quốc ngoài trời dẫn đèn nhà sản xuất và các nhà cung cấp, được trang bị với ánh sáng dẫn tốt ngoài trời chiếu sáng, dẫn ánh sáng đường phố, dẫn ánh sáng đường phố năng lượng mặt trời, ánh sáng mặt trời ngoài trời chiếu sáng, ánh sáng mặt trời dự án, chào mừng đến các sản phẩm bán buôn từ nhà máy của chúng tôi.