Socreat TNHH Công nghệ Điện tử là một trong những tốt nhất Trung Quốc tất cả trong một nhà sản xuất ánh sáng đường phố năng lượng mặt trời và các nhà cung cấp, trang bị đèn đường tốt, đường phố năng lượng mặt trời ánh sáng tất cả trong một, ánh sáng đường phố năng lượng mặt trời tích hợp, dẫn đèn đường phố dự án, chào mừng đến các sản phẩm bán buôn từ nhà máy của chúng tôi .