Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Socreat là một trong những tốt nhất nhà sản xuất đèn sân vườn Trung Quốc và các nhà cung cấp, trang bị ánh sáng mặt trời tốt ánh sáng, dẫn ánh sáng an ninh, đèn năng lượng mặt trời, ngoài trời ánh sáng mặt trời, dự án ánh sáng năng lượng mặt trời, chào mừng đến các sản phẩm bán buôn từ nhà máy của chúng tôi.